Forex Trading

WIG30 Notowania, skład indeksu i wyniki spółek

wig30 co to

Notowania WIG20 rozpoczęły się w kwietniu 1994 roku, blisko miesiąc po osiągnięciu szczytu pierwszej hossy przez WIG, i po 4 dniach WIG20 osiągnął szczyt notowań przy poziomie 1350 punktów. W ciągu tych 4 dni miał miejsce też rekordowy w całej historii WIG20 jednodniowy wzrost, kiedy to 21 kwietnia zanotował wzrost o blisko 16%. Realna stopa zwrotu przy zakupie za cenę zamknięcia z pierwszego dnia do końca 1994 wyniosła -63%, co było najgorszym wynikiem w historii notowań. Minimalną wartość w historii i tym samym dołek pierwszej bessy indeks osiągnął 28 marca 1995 roku przy wartości 577,9 punktów. Po bessie nastąpiło szybkie odbicie i w 1996 roku indeks zakończył z realną stopą zwrotu wynoszącą 62%, co również jest najwyższą realną stopą zwrotu w historii WIG20.

wig30 co to

Największa strata na wartości w ciągu jednego dnia miała miejsce 12 marca 2020 roku, kiedy to spadła ona o 13,28%. Obliczany od 4 maja 2009 pochodny do WIG20 indeks odzwierciedlający zmiany cen spółek odwrotnie proporcjonalnie do samego WIG20[14].Wartość bazowa WIG20short na dzień 31 grudnia 2005 wyniosła 2654,95 pkt. Jest to indeks typu cenowego (przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny zawartych w nim transakcji). W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora; nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne[3]. Uwzględnianie współczynnika korygującego ma na celu neutralizowanie zmian wielkości kapitalizacji giełdy, takich jak zmiany w składzie portfela indeksu, wypłaty dywidendy.

Hossa na GPW, drożejąca lira i złoto. Co z Allegro? (Artyści Rynków)

W kolejnych latach WIG20 utrzymywał się raczej w trendzie bocznym, w 2017 roku nastąpiło gwałtowne wybicie i wzrost o 26% do poziomu 2 630,37 pod koniec stycznia 2018 roku. Po tym szczycie nastąpił okres trendu bocznego przerwany gwałtowny spadkiem związanym z COVID-19, kiedy to w okresie od 2 stycznia do 12 marca wartość indeksu spadła o 40,65%. https://www.fx770.net/forex-dzisiaj-amerykanskie-zapasy-koncowe-tygodniowo-na-rekordowy-27-grudnia-2021/ Po tym krachu nastąpiło dynamiczne odbicie na dzień 30 lipca indeks wrócił do stanów sprzed spadków związanych z COVID-19. WIG30 – indeks giełdowy 30 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który został wprowadzony 23 września 2013 roku i funkcjonuje obok indeksu WIG20[1].

  1. Notowania WIG20 rozpoczęły się w kwietniu 1994 roku, blisko miesiąc po osiągnięciu szczytu pierwszej hossy przez WIG, i po 4 dniach WIG20 osiągnął szczyt notowań przy poziomie 1350 punktów.
  2. Łącznie na przestrzeni lat 27 lat w skład indeksu wchodziły 104 spółki.
  3. W indeksie WIG30 uczestniczy maksymalnie 7 spółek z jednego sektora giełdowego.
  4. Bazową datą dla indeksu jest 16 kwietnia 1994, zaś wartością bazową 1000 punktów[2].

W badanym okresie od 16 kwietnia 1994 do 30 lipca 2021 roku średnia dzienna stopa zwrotu wyniosła 0,03%[3]. Przy wyliczaniu jego wartości uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Łącznie na przestrzeni lat 27 lat w skład indeksu wchodziły 104 spółki. O wyborze spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 decyduje bezpośrednio Od demo trading do rzeczywistości ich kapitalizacja rynkowa i wartość obrotu ich akcjami. Z 6792 sesji, które miały miejsce od kwietnia 1994 roku do lipca 2021 roku na WIG20, 3409 sesji było wzrostowych, 3377 spadkowych, a 6 miało kurs zamknięcia tożsamy z dniem poprzedzającym. WIG30 jest większym indeksem dlatego maksymalna liczba spółek z jednego sektora giełdowego została zwiększona do 7.

Akcje Allegro pogłębiają swoje historyczne minima! Notowania testowały poziom 18 zł

Indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Wartość bazowa została ustalona 28 grudnia 2012 roku i wyniosła 2582,98 pkt. WIG30 jest indeksem cenowym i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG30 uczestniczy maksymalnie 7 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki giełdowe spełniające minimalne kryteria co do procentu i wartości akcji w wolnym obrocie, zarówno krajowe, jak i zagraniczne[2].

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.